Voorbeeld Algemene Voorwaarden

0.00

Dit zijn voorbeeld algemene voorwaarden in een word document. Je kunt ze dus aanpassen zodat ze helemaal van toepassing zijn op jouw salon. Overal waar je <jouw naam> ziet staan moet je jouw salon naam invullen.

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. Daarin wordt van alles geregeld over een overeenkomst. Deze overeenkomst kan afgesloten zijn tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe  een klacht moet worden ingediend. Als je eenmaal jouw voorwaarden hebt opgesteld, hoef je deze niet elke keer met jouw klanten door te nemen.

Jouw  algemene voorwaarden kun je deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Dat is geen verplichting, maar kan wel handig zijn. Op deze manier zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en het komt professioneel over.

Na het opstellen van de voorwaarden ben je er nog niet. Je moet ze ook goed gebruiken. Je moet jouw voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst. Dat kun je bijvoorbeeld doen door dit van te voren te vermelden in de bevestiging en de voorwaarden als PDF mee te sturen. Of een duidelijke verwijzing naar je website met daarop de algemene voorwaarden. De verwijzing naar de website mag alleen als je een dienstverlener bent.